top of page

GREG HAMERTON: LÀM SWOOP FLARE NHƯ THẾ NÀO

Cross Country Magazine Issue 232

Dũng Bim translate

[Original English below]


Sử dụng swoop flare để về thấp và đạp tâm tại một vòng đấu của FAI World Paragliding Accuracy Championships 2019 ở Serbia

(Photos: Goran Kidzin / FAI)

Swoop flare là cách tạo một cú pitch nhỏ để tăng tốc độ dù khi bạn tiếp cận về hạ cánh. Bạn thực hiện kỹ thuật này để triệt tiêu tốc độ dù khi hạ tốt hơn: đầu tiên dù tăng tốc bổ xuống, sau đó bạn lắc về phía trước để bắt cú bổ này, sau đó bạn tiếp tục lắc ra phía trước dù khi bạn phanh. Kỹ thuật này sẽ làm việc hạ cánh từ từ và nhẹ nhàng hơn. Việc này đặc biệt hữu dụng khi bay dù đôi hoặc hạ cánh ở những sườn núi dốc không bằng phẳng. (Swoop flare còn có thể gọi là Swoop landing, đây là kỹ thuật cơ bản và gần giống speed landing. Ở Việt Nam hay dùng thuật ngữ speed landing để chỉ việc swoop landing này, tuy nhiên trong nhiều tài liệu quốc tế thì việc speed landing còn bao gồm kết hợp cả speedbar nữa - Dũng Bim)

Swoop flare thực hiện như thế nào?

1. Tiếp cận hạ cánh với 1/4 phanh.

2. Nhả hết phanh ở độ cao khoảng 8 mét (bằng chiều cao một cánh dù).

3. Phanh ở cuối nhịp dao động. Bạn càng bay nhanh thì cú phanh càng có nhiều tác dụng.

Phần lớn các phi công mới sẽ thực hiện ngược lại - phanh chậm dù dần dần khi hạ thấp xuống. Việc này sẽ làm ngắn góc lượn của bạn lại và làm cú chạm đất của bạn mạnh hơn, không có cú lắc ra phía trước để giảm tốc độ va chạm.

Những lời khuyên hữu ích

• Tạo cú lắc thấp nhất có thể mà không bị chạm đất trong khi lắc.

• Đứng ra khỏi đai và không sử dụng tay để thăng bằng.

• Từ full speed cho tới hết phanh mất khoảng 3 giây trước khi bạn nghĩ là mình sẽ chạm đất.

• Đừng thực hiện bất cứ cú rẽ nào khi thấp. Bạn sẽ làm giảm tốc độ bay và tăng tốc độ tụt, cú phanh cuối cùng sẽ không hiệu quả bằng. Kể cả một cú rẽ rộng và bằng cũng sẽ làm hỏng cú lắc của bạn, và hãy nhớ là bạn sẽ mất độ cao khi rẽ.

• Mặc dù lời khuyên của tôi là tách rời việc rẽ cho tới đường lượn cuối thì tạo lắc, nhưng các phi công cao cấp có thể thực hiện những cú rẽ 90 độ gấp ở độ cao thích hợp để tạo những cú lắc mạnh hơn, bạn chỉ nên làm như vậy khi kỹ năng hạ cánh của bạn đã rất tốt.

Chú ý!

Nếu phanh quá sớm để tránh bị trôi khỏi bãi hạ, bạn có thể bị nhấc lên cao. Nếu lúc này bạn nhả phanh ra, bạn sẽ bị bổ xuống đất. Do vậy đừng để dù bổ qua đầu. Hãy giữ nửa phanh. Bạn có thể hoãn việc stall dù bằng việc vẫy chậm.

Đôi khi bạn sẽ cần nhiều độ cao cho cú lắc: trong điều kiện nhiễu động; khi bay qua vùng khuất gió; khi bay nặng (volbiv hoặc bay mini wings); trong những ngày nóng, ẩm hoặc khi hạ cánh ở độ cao lớn.

Bạn tập kỹ thuật này ở đâu?

Hãy tập cho tới khi bạn có thể thực hiện cú lắc cuối cùng thật đều. Chọn một điểm hạ ở đồi tập, sau đó tập căn thời gian của cú lắc, bạn sẽ biết là bạn bị mất bao nhiêu độ cao, bạn có thể lắc nhiều tới đâu và bay xa tới đâu trước khi hạ cánh.

Sau đó hãy tiếp cận với các hướng gió khác nhau. Nếu bạn vẫn giữ được tốc độ cao, bạn có thể hạ ở bất cứ hướng nào. Kể cả hạ xuôi gió cũng được, miễn là bạn tạo đủ lực cho cú lắc.

Tập luyện càng nhiều, bạn sẽ tự đứng dậy và căn thời gian cho việc phanh. Lúc này bạn chỉ cần tập trung cho việc phán đoán đường lượn. Nếu hạ không gió bạn có thể hạ lên dốc được. Với gió mạnh hơn, hãy luyện hạ chính xác hơn.

Bạn sẽ thấy người ta hạ như thế này ở mọi nơi. Các phi công cao cấp luôn sử dụng nó. Giờ thì bạn biết cách thực hiện rồi nhé!


XEM ONLINE

Xem miễn phí video hướng dẫn tại bit.ly/3MSNVYR


[Original English]

GREG HAMERTON: HOW TO SWOOP FLARE

Cross Country Magazine Issue 232

Dũng Bim translate


ON TARGET

Using a swoop flare to come in low and on target during a high-pressure round at the FAI World Paragliding Accuracy Championships 2019 in Serbia

(Photos: Goran Kidzin / FAI)

A swoop flare is performed by inducing a small pitch to increase your wing speed as you approach your landing spot. You do it to produce a better ‘round out’: first your wing accelerates, then you swing forward to catch up, and you move ahead of the wing when you flare. This can produce a softer and slower landing touchdown. It is especially useful on tandem gliders or on uneven, sloping terrain.

How do you do it?

1. Approach your landing with quarter brakes applied.

2. Release your brakes at about eight metres up (one paraglider height).

3. Flare after the bottom of the pendulum swing. If you are flying fast when you flare it has more effect.

Most beginners do the opposite – slowing down more and more as the ground approaches. This steepens your approach angle and gives you a harder landing with no forward swing to reduce the speed and impact.

Top tips

• Swoop as low as you can without touching down during the pendulum.

• Stand upright and don’t use your hands for balance.

• From full speed go to full brakes about three seconds before you think you’ll touch down.

• Don’t do any low turns. You’ll lower your speed and increase your sink rate, so your final flare won’t be as effective. Even a wide steady turn messes up your swoop, and remember you’ll lose extra height in the turn.

• Although I advise that you separate your turn onto finals from your landing swoop, advanced pilots can use a sharp 90-degree turn at just the right altitude to create a more dramatic swoop, but only do this if your landing skills are well developed.

Warning!

If you flare too early to avoid overshooting your landing spot, you might climb high. If you then release the brakes, you pitch into the ground. So don’t let the wing pitch ahead of you. Keep half brakes on. You can delay the stall by using rhythmic quick releases with a slow cadence (butterfly flare).

Sometimes you’ll need more height for your swoop: in turbulent conditions; when passing into a wind shadow; when overloaded (volbiv or flying mini wings); on hot, moist days or when landing at high altitudes.

Where do you practise it?

Get yourself in a position where you can do your final swoop in a consistent way. So place a spot landing below a small training hill, and start practising on the swoop timing, so you learn how much height you’re going to lose, how much you can swoop through and how far it’s going to carry you before you touch down.

Then come in at different angles to prepare for wind switches. If you keep your speed high you can flare in any direction. This will even work for a downwind approach, as long as you create enough of an impulse and swoop.

With practice, standing upright and timing the flare should be automatic. Then you only need to concentrate on judging your glide. In zero wind a good swoop will even let you land upslope. With stronger wind, start your swoop closer to the spot.

You’ll see this landing everywhere. Pro pilots do it all the time. Now you know how to do it!


WATCH ONLINE

Watch the demonstration for free at bit.ly/3MSNVYR

Comments


bottom of page