top of page

MALIN LOBB: LÊN CCC

[Original English below]

BẠN BAY CCC? “Hãy để dù bay!” Một con Ozone Enzo 3 và Gin Boomerang 11 đang thi đấu ở giải PWC tại Switzerland


Luôn có sự dè dặt khi bạn lên một cấp dù cao hơn. Kể cả sau vài giờ bay, bạn sẽ không thể nhớ cánh dù cũ như thế nào nữa, nỗi sợ hãi vô hình luôn hiện hữu. Vậy từ EN D lên CCC thì thế nào? Và những hiểu lầm về dù CCC là gì?


Dữ dội

Lên dù CCC và bạn nghĩ dù mới sẽ khó bảo hơn dù cũ, nhưng điều đó không hẳn là đúng. Các cánh dù với aspect ratio thấp hơn thường hoạt động thành một khối chung, và sẽ lắc bổ với nhiều lực; ngược lại dù CCC có aspect ratio cao hơn và linh hoạt hơn, các chuyển động có thể chuyển thành năng lượng khiến dù dễ kiểm soát hơn. Phanh của bạn cũng có tác dụng nhiều hơn với biên dạng dù và khiến bạn dễ điều khiển dù theo mong muốn hơn.


Trạng thái parachute stall

Một điều bạn sẽ dễ nhận ra khi lên dù đó là trạng thái parachute stall sẽ lâu hơn. EN-A và vài dù EN-B sẽ lắc lư khi backfly, dù có xu hướng muốn phục hồi bay tiếp. Các dù này có trạng thái parachute stall ngắn, dù sẽ bay hoặc backfly. Khi bạn bay EN-D, dù có thể ở trong trạng thái parachute stall hoặc backfly với rất ít phanh và sẽ mất thời gian hơn để bay bình thường lại sau khi giơ cao hết tay.

Điều này nghĩa là dù có thể ở trạng thái spin hoặc stall lâu hơn, tới 5 giây và vẫn đạt chuẩn EN D. Tôi đảm báo rằng khi bất ngờ xảy ra sự cố, với adrenaline cao, chỉ cần 3 giây rơi bạn sẽ cảm thấy dài vô tận và muốn dùng phanh để xử lý rồi.

Thời gian parachute stall này khá rõ ràng nhất là khi bạn xử lý cú bổ dù. Nếu kéo phanh quá sớm, kể cả khi dù đã bổ trước, dù cao rất có thể sẽ lại vào stall, còn dù thấp thì đã bay lại được rồi. Đây là điều đáng lưu ý ở dù CCC: bạn hãy để dù bay.


Aspect ratio

Không gì có thể vượt qua được aspect ratio. Bên cạnh ý nghĩa là bạn có thể vượt qua các phi công khác, nó cũng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một cú stall trở thành việc kiểm soát hai đầu cánh, còn backfly là phần ít quan trọng nhất. Ra vào trạng thái stall cần nhiều xử lý để tránh cravat, mặc dù lúc bay cấp dù này thì bạn phải biết cách vào stall 2 lần cũng như bay lùi như bay tiến rồi.

Một cánh dù có aspect ratio cao hơn thì dễ cravat hơn: biết cách half spin để xử lý cravat là một bài tập SIV bổ ích.


Quá tay

Khi bạn kết hợp một phi công mới lên CCC với những đặc điểm trên thì rất dễ xử lý quá tay. Trong lúc bạn đang lo sợ dù và không hiểu rõ khả năng của nó, cơ thể của bạn sẽ căng cứng và bạn sẽ phản ứng quá nhanh khi thấy có dấu hiệu lắc bổ. Nếu dù không bổ mạnh như dự kiến, bạn phanh quá sớm, bạn có thể stall dù và bắt đầu một sự cố khác. Xin nhắc lại: banh hãy để dù bay!

Tôi bay dù CCC nhiều gấp 5 lần các loại dù còn lại. Tôi yêu thích và luôn muốn bay chúng, nhưng chúng cần phải được bay đúng cách. Bạn sẽ bị trừng phạt nếu kỹ thuật chưa tốt và gặp sự cố, vì thế hãy luyện tập, và các cánh dù tuyệt vời này sẽ đưa bạn tới một cấp độ bay hoàn toàn mới.


[Original English]

MALIN LOBB: MOVING UP TO CCC

Cross Country Magazine Issue 214


There is always trepidation when you move to a higher class of glider. Even if after a few hours of airtime you can’t remember what your old glider felt like, the fear of the unknown always comes out to play. So what can you expect when moving from EN D into CCC territory? And what are some of the common misconceptions about CCC gliders?


Aggression

Moving up to CCC you might think that the new glider is going to be more aggressive than your old one, but that’s not necessarily true. Gliders with a lower aspect ratio often act as a block and can dive with a lot of force; in contrast CCC wings have a higher aspect ratio and more flexibility and that movement can absorb some energy, making the glider easier to rein in. Your brakes will also have a greater effect on the profile of the glider and this extra distortion in the wing when it dives can lead to a greater braking ability.


The parachutal zone

One thing you will have noticed as you moved up through the wing ratings is your glider has a larger parachutal window. EN-A and some EN-B wings will thrash forward and back in tailslide, just wanting to grab the air and re-fly. They have such a small parachutal window that they are either flying backwards or flying. By the time you reach EN-D a glider will happily sit in parachutal or tailslide with sometimes very little brake action and can take longer to re-fly after you put your hands up.

This means the glider will stay in a spin or parachutal configuration for longer, up to five seconds and it will still pass as EN D. I assure you, even a three-second delay when you are falling out of the sky from a surprise event with adrenaline pumping through your veins can seem like eternity and the temptation to start playing with the brakes is hard to resist.

This parachutal window is very apparent when catching the dive early and this quite often catches people out. If you brake the dive too early from parachutal or stall configuration, even if the glider is quite far out in front, a higher-rated wing will quite happily slip back into a stall, whereas a lower-rated wing would have grabbed the air and be flying again. This is very noticeable on a CCC wing: you have to let the wing fly.


Aspect ratio

There is no getting past aspect ratio. Apart from meaning you can simply beat other pilots pants-down on glide, it makes most things a little trickier. A stall becomes more about managing the span, with the backfly being the least technical part of it. The entry and exit require much more finesse to avoid cravats, although by the time you are on this type of glider you should have the double-entry stall nailed and be as happy flying backwards as you are forward.

Obviously, with a higher aspect ratio there is also a much higher chance of cravat: knowing how to half-spin a cravat out is probably the single most used tool in my SIV toolbox.


Over-piloting

When you combine a pilot that has just moved on to CCC with the characteristics above it can lead to over-piloting. When you are apprehensive about your glider and unsure of the hidden power it has, your body stiffens and you tend to get on the controls too quickly as you anticipate an aggressive dive. If it doesn’t dive as aggressively as you think it will, you catch the dives too early, and you can quite easily stall the glider and start a cascade event. I’ll say it again: you have to let these gliders fly!

I have around five times more hours on CCC gliders than any other wings combined. I love them and a CCC wing will always be my go-to glider, but they don’t suffer fools gladly. You will be punished for your poor technique if you depart from normal flight, so do some training, have fun and these beautiful machines will open up a whole new level of feeling and performance to your free flying.

Kommentare


bottom of page