top of page

THÉO DE BLIC: BẠN MUỐN LÀM PHI CÔNG BAY ĐÔI?

[Original English below]

Tôi đã thấy nhiều tai nạn, nhưng những tai nạn nặng nhất luôn dính tới bay đôi. Đầu tiên, hai (hoặc nhiều) người gặp nạn, và thứ hai, hành khách, người thường là không biết gì, bị nặng hơn.

Tùy các quốc gia khác nhau, lấy bằng tandem có thể dễ, thậm chí rất dễ. Nhưng có bằng không có nghĩa là bạn đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với cuộc sống của những người khác.


VUI GẤP ĐÔI Nếu bạn muốn bay tandem, bạn phải muốn chia sẻ niềm vui bay lượn với những người khác

1. Bạn phải biết trình độ của mình. Bạn cần biết cách nói “Không, hôm nay tôi không bay”. Điều này rất quan trọng nếu bạn bay một mình, nhưng nếu bay đôi nó là điều quan trọng nhất. Hành khách là người không biết gì về bay, và giao tính mạng cho bạn. Biết giới hạn của mình ở đâu là quan trọng. Cá nhân tôi thích một phi công biết từ chối bay hơn một phi công kể cả giỏi hơn nhưng luôn nghĩ họ là số một.

2. Bạn có thực sự giỏi groundhandling? Cất cánh là phần khó nhất của bay đôi. Tôi thường thấy các phi công tandem (kể cả chuyên nghiệp) căng thẳng ngang (thậm chí hơn) cả hành khách khi cất cánh. Nếu bạn muốn bay đôi, bạn phải tập mặt đất thật giỏi.

3. Bạn đã đủ kinh nghiệm bay? Tôi nói điều này không bao giờ là đủ: dù lượn là môn thể thao nơi kinh nghiệm có giá trị rất nhiều. Để bay đôi kinh nghiệm của bạn quan trọng không kém kỹ năng. Một phi công acro có kỹ năng rất tốt nhưng ít kinh nghiệm bay sẽ trở thành một phi công tandem nguy hiểm vì anh ta không có khả năng nhận ra các tình huống nguy hiểm tiềm tàng và chỉ dựa vào kỹ năng. Bạn cần dành thời gian để trở thành một phi công kinh nghiệm: bay nhiều giờ, nhiều chuyến bay, trau dồi kiến thức về thời tiết và điều kiện bay.

4. Bạn có thể xử lý các động tác SIV cơ bản, BAO GỒM CẢ FULL STALLS? Tôi đồng ý là dù tandem rất ổn định và hiếm khi nó sập, spin hay khó lường. Nhưng nếu điều đó xảy ra, bạn phải xử lý tốt. Ngoài ra nếu bạn đánh giá sai điều kiện và phải hạ cánh gấp bạn cần phải biết cách thực hiện.

5. Bạn có bay thường xuyên? Để bay tandem an toàn, bạn phải bay thường xuyên. Tôi đã gặp nhiều phi công nói “Dạo này tôi không bay nhiều như trước, chủ yếu là bay vài chuyến tandem một năm với bạn bè và gia đình”. Điều này với tôi là khá shock. Nếu bạn muốn bay với bạn bè và gia đình an toàn, việc bay vài chuyến tandem một năm có khiến bạn là một phi công an toàn không? Bạn cần phải bay thường xuyên, có cảm giác tốt thì mới có thể bay an toàn với những người khác.

6. Bạn có khả năng hạ cánh tốt? Nếu bạn hay hạ cánh bệt đít, hạ xấu, hạ cây, đâm lung tung, thì bạn không nên bay tandem. Hạ cánh dù đôi không khó, nhưng nếu bạn thường về hạ cánh với phanh sâu, dù không đủ năng lượng, và hạ xấu 50% số chuyến bay thì bạn không nên bay đôi với một hành khách phía trước. Bạn phải có khả năng hạ cánh ở mọi điều kiện an toàn và chính xác.

7. Bạn có đủ sức khỏe? Bạn phải có khả năng nâng một người khác và giữ thăng bằng nếu như hành khách ngã khi cất cánh. Bạn có đẩy họ chạy đủ nhanh để có đủ tốc độ cất cánh? Nếu họ không đứng dậy được khi hạ cánh bạn có giữ được không? Phi công bay đôi phải có sức khỏe tốt đủ để chăm sóc một khách hàng bình thường.

8.Bạn có muốn chia sẻ đam mê bay lượn? Hãy hỏi mình câu hỏi này. Một số người chỉ thích bay một mình. Với tôi thì phải rất lâu sau khi bay tôi mới muốn chia sẻ đam mê, trước đó tôi bay tandem rất ít và không thích thú gì. Hãy nghĩ kỹ trước khi bạn lấy bằng tandem. Bạn phải muốn chia sẻ đam mê với những người khác.

9. Bạn có đủ tài chính để mua thiết bị tốt? Trang bị bay đôi của bạn phải ở tình trạng tốt. Tôi đã gặp nhiều phi công tandem dùng những bộ dù nát bét, đai không có bảo hộ cho hành khách. Nếu muốn bay tandem, bạn phải có khả năng trang bị thiết bị tốt.

10. Bạn phải có bảo hiểm. Đây là một lời khuyên chân thành. Nếu bạn gặp tai nạn, bạn cần đảm bảo là hành khách có bảo hiểm - điều này giúp bạn đỡ đau đầu hơn nhiều.


[Original English]


THÉO DE BLIC: SO YOU WANT TO FLY TANDEM?

Cross Country Magazine Issue 203


I have seen my share of accidents, but the worse ones have always involved tandems. First, because two (or more) people are involved, and second the passenger, who has nothing to do with it, usually comes off worst.

Depending on the country it can be easy – even way too easy – to get your tandem licence. But having a licence doesn’t mean you are ready to take the responsibility for someone else’s life.


1. You need to be aware of your flying abilities. You need to be able to say, “No, today I won’t fly”. This is important when you are flying alone, but when you are flying tandem it is the most important thing. The passenger has no idea about flying and puts their life in your hands. That is why it is important that you are aware of your limits. Personally I would always prefer a less skilled pilot who can say no to a better one who thinks they are king of the hill.

2. Are you really good at groundhandling? Because the take off is the hardest part of tandem flying. I have often witnessed tandem pilots (even professional ones) who were as stressed (if not more) than their passenger on take-off. This is just incredible. If you want to take people tandem you have to train your groundhandling to expert level.

3. Do you have enough experience? I will never say it enough: paragliding is a sport where experience matters a lot. To do tandems you need it as much as you need skills. An acro pilot with really great skills but little flying experience will be a dangerous tandem pilot because he won’t be able to recognise potentially dangerous situations and so will be counting only on his skills. It is really important that you take the time to build yourself as a pilot: gain experience, hours in the sky, years on take-off and knowledge about flying conditions and weather.

4. Can you manage the basic SIV manoeuvres, INCLUDING FULL STALLS? Yes, I agree, a tandem is like a big whale and it really rarely closes or spins or moves harshly. But still, if it does you have to be able to manage it perfectly. Also, if you misjudge conditions and need to go down fast you need to be able to do so.

5. Are you flying regularly? To fly tandems safely you need to be flying often. I have met many pilots who say, “I don’t fly as much as I used to, mainly I fly a few tandems a year with friends and family.” This always comes as a shock to me. If you want to take your friends and family and be safe, how can you imagine that flying a few tandems a year makes you a safe pilot? You need to fly regularly in order to be able to be safe enough to take others with you.

6. Are you able to land properly? If crash landing is your thing then tandem is not for you. Landing with a tandem is not that difficult, but if you are a pilot that comes in to land with full brake and no energy and crashes 50% of the time, then you have no business being under a tandem wing with a passenger in front of you. You have to be able to land in any conditions safely and precisely.

7. Are you physically fit enough? You have to be able to hold the weight of someone and to keep your balance if your passenger falls over during take-off. Can you push them in order to get speed to launch? If they cannot stand up while landing will you be able to hold them? Tandem pilots need to be physically fit enough to manage a normal passenger.

8. Do you really want to share the passion of flying? This is worth asking of yourself. Some people just like to fly alone. In my case it took a pretty long time before I felt the desire to share the passion of flying, so before that I rarely did tandems and I didn’t enjoy them that much. Think about it before you go for your tandem licence. You need to want to share your passion for flying.

9. Are you financially able to buy reliable equipment? Your tandem gear must be in perfect condition. I have seen many tandem pilots flying destroyed tandems, poor harnesses with no back protector for their passenger and so on. If you want to fly tandems you have to be able to have good reliable gear.

10. Make sure you have insurance. This is not a tip but heartfelt advice. If you crash you need to make sure you are totally insured for your passenger – it will save you many headaches.

Théo de Blic has been flying paragliders solo since he was 12. A member of the French Acro Team he has won synchro gold in the FAI World Air Games, synchro silver at the Acro World Championships and is a regular on podiums at the Acro World Cup. He lives in Chambéry, France

Comments


bottom of page