top of page

Đấu trường Mini Wings từ nhiều năm là một sở trường của ITV.

Awak2 được hưởng lợi từ những tiến bộ phát triển công nghệ gần đây nhất: thiết kế 3 liner và các leading edge hàng đầu. Nó dễ bơm và tạo lift tốt, đồng thời ngoan ngoãn hơn Awak1. Nhanh chóng, dễ xử lý, yên tâm, thẩm mỹ, Awak2 20 m2 được chứng nhận EN-B, chứng tỏ bản chất đồng nhất, dễ điều khiển của chiếc dù lượn này nhắm vào các phi công cao cấp đã từng bay dưới các cánh dù lượn kích cỡ nhỏ.

ITV Awak 2

2.205,00$Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan