top of page

Hiệu suất cao hơn một chút cho BIP-BIP 2!

Hiệu suất cao hơn một chút cho Bip-bip2 với mức an toàn thụ động tuyệt vời, điều đã mang lại cho Bip-bip1 danh tiếng. Tốc độ vượt trội khi nhả hết trim, mở rộng lãnh thổ bay, dành cho những người đam mê miniwing.

ITV Bip-Bip 2

$1,772.00Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan