top of page

Được thiết kế để tập mặt đất, Papoose là cách tốt nhất để hoàn thiện kỹ thuật bơm dù của bạn và thực hiện các thao tác cất cánh. Có thể sử dụng trong gió mạnh, đây là công cụ lý tưởng để tiến bộ trong mọi điều kiện. Chỉ tập mặt đất. Đừng bay!

ITV Papoose

807,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page