top of page

STEWART là cánh dù lý tưởngcho các phi công bay đôi.

STEWART được phát triển đồng thời tính đến những mối quan tâm thiết yếu của các phi công chuyên nghiệp. Kết quả ở đây để chứng minh điều đó: chứng nhận EN-B, với hầu như tất cả các bài kiểm tra bay được EN phân loại «A» cho một chiếc dù đôi với hiệu suất vượt trội.

ITV Stewart

3.268,00$Giá
Màu sắc: Cam quýt

Sản phẩm liên quan

bottom of page