top of page

DOUBLESKIN - Hike and fly tối giản

DOUBLESKIN là dù lượn nhẹ nhất trên thế giới * với bề mặt trên và dưới (2,1 kg / cỡ 17). Nó có kích thước gói rất nhỏ và tạo sự thích thú khi bay nhờ tính khí động học tốt hơn so với cánh đơn một bề mặt. Với DOUBLESKIN, việc hike lên núi cũng thú vị như bay và hạ cánh!

Nova Doubleskin

2.165,00$Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan

bottom of page