top of page

MENTOR 7 Light - Hybrid 2,5-liner

MENTOR 7 Light được đặc trưng bởi thiết kế hoàn toàn mới như một dù "Hybrid 2.5 liner" và mang gen của XENON. Nhờ vào hiệu suất tăng đáng kể, tiềm năng XC của nó đặt ra các tiêu chuẩn mới trong cấp dù EN B. Với thiết kế nhẹ thông minh, chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu lớn về dù XC nhẹ, bền.

Nova Mentor 7 light

3.504,00$Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan