top of page

PHANTOM - kỷ nguyên mới trong môn dù lượn

PHANTOM cung cấp sự an toàn của dù tầm trung và hiệu suất của cánh dù cao. Điều này đã được thực hiện thông qua cấu trúc có lẽ là phức tạp nhất từng được sử dụng trong các cánh dù được sản xuất hàng loạt.

Nova Phantom

4.921,00$Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan

bottom of page