top of page

SECTOR - Cho ngày hoàn hảo của bạn

SECTOR là một cánh dù XC hiệu suất cao với tỷ lệ aspect ratio thấp, với hiệu suất đáng kể, hoàn toàn dễ và khả năng điều khiển tuyệt vời. Giống như MENTOR trong hạng tiêu chuẩn, SECTOR là người đi xa trong hạng thể thao. SECTOR - cho ngày XC hoàn hảo của bạn!

Nova Sector

2.638,00$Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan

bottom of page