top of page

Túi NOVA Stuff Sack giảm kích thước mặc dù, bảo vệ khỏi hơi ẩm và giúp gấp dù dễ hơn, dù không nén được trong balo. Stuff Sack có thể được nén dễ dàng bằng cuốn sách bên trên, không khí sẽ thoát ra bên dưới.

Nova Stuffsack

28,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page