top of page

Skywatch® BL500 là điểm kết nối tiết kiệm với điện thoại qua công nghệ không dây Bluetooth®.

Thiết bị đo gió tốc độ, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, UV số lượng và cho phép bạn chia sẻ trên các mạng xã hội.

Skywatch® BL300 dành cho các hoạt động bên ngoài trời như chèo, lướt ván, dù lượn, leo núi ...

Thiết bị cũng có thể được sử dụng trong nông nghiệp hoặc xây dựng.

- Gió tốc độ (Tốc độ gió)

-  Hướng gió (hướng gió)

- Nhiệt độ (Nhiệt độ)

-  Chỉ số phong hàn (gió lạnh)

- Chỉ số nhiệt (chỉ số nhiệt)

- Độ ẩm (Độ ẩm)

-  Điểm sương (điểm sương)

- Áp suất (Áp suất)

-  Cao độ (độ cao)

-  Độ cao tính theo áp suất nước biển (QNH)

- Chỉ số UV (chỉ số UV)

Các dữ liệu có thể được lưu trữ và chia sẻ trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc bl.skywatch.ch.

Skywatch BL500

295,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page