top of page

Đi bộ & Bay từ từ "ĐI"

Thế giới của Hike & Fly đang mở rộng ranh giới của dù lượn là gì và nó dành cho ai. Tại Triple Seven, chúng tôi tin rằng đây là một điều tuyệt vời, và chúng tôi mong muốn mang đến sự tự do trên núi cao nhất cho nhiều người hơn nữa; bằng cách làm cho các tàu lượn nhẹ của chúng tôi trở nên siêu dễ tiếp cận và cũng bằng cách giới thiệu đèn D-light, một cánh EN A dễ dàng làm nhẹ (kích thước S chỉ nặng 2,7kg !!).

Đèn ba bảy D-light

1.850,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page