top of page

Mọi thứ bạn biết, nhưng nhẹ hơn.

K-light mới là câu trả lời của chúng tôi cho một câu hỏi mà bạn có thể không biết rằng bạn đã hỏi - nhưng hãy thử nó và bạn sẽ biết! Về cơ bản, nó là một Knight được chế tạo nhẹ hơn, và với riser nhẹ của Triple Seven đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm, làm cho nó có mọi đặc điểm của Knight, nhưng nhẹ hơn, thoải mái hơn cho lưng và tâm trí của bạn, cả khi chuẩn bị cho trước và trong khi bay.

Triple Seven K-light

2.677,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page