top of page

MỞ RỘNG CÁC KHOẢNH KHẮC BAY CỦA BẠN

 

Chúng tôi thường nói rằng "đó không phải là dù, mà là phi công". Và mặc dù đúng là không có cánh dù nào có thể làm cho một phi công tồi trở nên tuyệt vời, nhưng cũng đúng là một cánh dù phi thường SẼ cải thiện đáng kể khả năng bay của bạn! Rook 3 (EN B) là cánh dù đó; một cánh dù lượn để tận dụng tối đa các kỹ năng của BẠN.

Triple Seven Rook 3

2.717,00$Giá
Màu sắc

Sản phẩm liên quan

bottom of page