top of page

THẾ HỆ MỚI NHẤT

Thiết kế công thái học đã được đặc biệt coi trọng để đảm bảo hỗ trợ bàn tay thoải mái, càng gần vị trí tự nhiên càng tốt. Dễ sử dụng, nó có sẵn cho cả tay phải và tay trái và nó có thể điều chỉnh cho các kích cỡ tay khác nhau.

Có cả hai màu đen và trong suốt.

V-Throttle

130,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page