top of page

Dù phụ DIAMONDcross ST của Charly với 03 sự đổi mới:

1. Dù có tốc độ tiến, giúp giảm sink rate.

2. Dù có thể điều khiển bay theo phương ngang, nếu cần thiết, giúp tránh các vật cản, góc lượn của dù khoảng 1:1,5.

3. DIAMONDcross với kích cỡ dây khácnhau, giúp dễ gấp dù hơn và vòm dù sẽ dễ lùa không khí vào hơn, dẫn tới tốc độ mở nhanh hơn so với dù vuông thông thường. Thời gian gấp dù không nhiều hơn so với dù thông thường là mấy.

Dù phụ DIAMONDcross rất nhẹ, kết hợp giữa kích thước của dù tròn và khả năng lái được của dù Rogallo. Bạn sẽ tránh được hiệu ứng downplane khi dùng DIAMONDcross, điều có thể xảy ra ở Rogallo.

DIAMONDcross có thể hoạt động không cần sử dụng dây lái, do đó hệ thống dễ sử dụng và đáng tin cậy.

Charly DIAMONDCross ST

$591.00Price

Related Products