top of page

Dù phụ phổ biến nhất thế giới với ưu điểm nhẹ, gấp gọn và giá hợp lý, có 3 size.

Diện tích 28/32/36 m², max. Tải trọng 86/94/118 kg, cân nặng 1,5/1,7/1,9 kg

Charly Second Chance

$315.00Price

Related Products

bottom of page