top of page
Thiết bị đo độ lọt khí được thiết kế và sản xuất tại Switzerland bởi JDC Electronic SA, được sử dụng bởi hầu hết các công ty sản xuất dù lượn. Thiết bị đo này nhanh chóng trở thành khuôn mẫu để đo độ lọt khí.

JDC Porosimeter MK2

$1,890.00Price

Related Products

bottom of page