top of page

Dù phụ năm góc PENTAGON

Thiết kế sáng tạo, chất liệu chất lượng. PENTAGON có tốc độ mở nhanh, sink rate thấp và ít lắc lư. Bạn có thể tin tưởng mở dù phụ ở bất cứ nơi nào.

Nova Pentagon

$650.00Price

Related Products

bottom of page