top of page

SKYWATCH® Meteos là máy đo gió - đo nhiệt độ có thể đo tốc độ gió mà không cần chỉnh hướng.

SKYWATCH Meteos sử dụng pin AA.

Sử dụng chân đế bằng nhôm có thể gắn trên camera tripod.

Hiển thị:

- Tốc độ gió tức thời (Instant windspeed).

- Tốc độ gió tối đa (Maximum windspeed).

- Tốc độ gió trung bình (Average windspeed) (3s tới 24h).

- Nhiệt độ tức thời (Instant temperature).

- Nhiệt độ tối đa (Maximum temperature).

- Nhiệt độ trung bình (Average temperature) (3s tới 24h).

- Nhiệt độ tối thiểu (Minumum temperature).

- Chỉ số phong hàn (Wind chill factor).

Skywatch Meteos

$118.00Price

Related Products

bottom of page