top of page

Combo IPPI SafePro Para 2-3

Paragliding Course - Combination IPPI SafePro Para 2-3

  • 26.99 tr VNĐ -$1.050
  • Các điểm bay trên toàn quốc

Khóa học 20 buổi kết hợp hai khóa học IPPI SafePro Para 2-3. Phù hợp cho người bắt đầu tham gia và muốn chủ động bay, có nhiều đam mê với môn chơi, có điều kiện về thời gian và tài chính, chủ động về trang thiết bị và phương tiện. Kết thúc khóa học bạn có thể thi lấy chứng chỉ SafePro Para 3 và chủ động bay không cần giám sát trong các điều kiện phù hợp. Học phí không bao gồm trang thiết bị, di chuyển, ăn uống, cấp bằng quốc tế. Tham khảo khóa học IPPI SafePro Para 2 và 3 để biết chương trình học cụ thể. [English] This 20 days course is a combination of both IPPI SafePro 2 and 3. It is suitable for people who has great ambition with the sport, has lot amount of finance and time. After the course, you can get the IPPI SafePro Para 3, and flying without supervision in moderate condition. The fee does not include equipment, transportation, food and drinks, licensing. Please check our IPPI SafePro 2 and 3 courses for detail program.


Liên hệ đặt lịch

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem mục Các câu hỏi thường gặp bằng cách click vào nút FAQ ở dưới hoặc liên hệ với chúng tôi. Để đặt lịch, vui lòng đăng ký qua nút Booking ở dưới và làm theo hướng dẫn trong form đăng ký. Để hủy hoặc dời lịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 24h. [English] If you have further questions, please see our FAQ sections via the button bellow or contact us. Please click the Booking button below for booking and follow the instruction in the registration form. If you want to cancel the service, please inform us 24 hour in advance to get refund.


bottom of page