top of page

Dù lượn Cao cấp IPPI SafePro Para 4

Paragliding Advance Course - IPPI SafePro Para 4 Standard

  • 17.99 tr VNĐ ($750)
  • Các điểm bay trên toàn quốc

Sau khi kết thúc khóa IPPI SafePro Para 3, các phi công có thể tự tiếp tục học bay thermal, bay active flying, bay XC để trở thành phi công cao cấp, tích thêm giờ bay và tập các kỹ năng để thi lấy chứng chỉ SafePro Para 4. Khóa đào tạo này của chúng tôi dành cho những người muốn tiếp tục học có hướng dẫn để đảm bảo an toàn cũng như tiến bộ nhanh hơn. Bạn sẽ được học kiểm soát dù qua các bài tập wingover, spiral; học xử lý cravat, twist, asymmetric collapse, spin, stall, auto rotation, học kỹ năng và kiến thức về thời tiết, về bay thermal và bay những chuyến XC đầu đời cùng các huấn luyện viên. Khóa học sẽ chỉ kết thúc khi huấn luyện viên tin tưởng bạn có thể tự bay trong nhiều điều kiện, thi lấy chứng chỉ SafePro Para 4. Bạn có thể tham gia bay thi đấu và tiếp tục bay để lấy những chứng chỉ cao cấp hơn. [English] After IPPI SafePro Para 3, many pilots choose to continue learning on their own with thermal flying, active flying, cross country, then go get the IPPI SafePro Para 4. This course is design for pilots who want to continue their training under supervision, for safer and faster progression. You will learn wing control with wingover, spiral; solving cravat, twist, asymmetric collapse, spin, stall, auto rotation; learn meteorology; flying thermal and cross country with our instructors. The course only finished when we are confirmed that you can fly under many conditions, pass SafePro Para 4 exam. Now you are an advance pilot, you can join competition and continue for higher certification.


Liên hệ đặt lịch

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem mục Các câu hỏi thường gặp bằng cách click vào nút FAQ ở dưới hoặc liên hệ với chúng tôi. Để đặt lịch, vui lòng đăng ký qua nút Booking ở dưới và làm theo hướng dẫn trong form đăng ký. Để hủy hoặc dời lịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 24h. [English] If you have further questions, please see our FAQ sections via the button bellow or contact us. Please click the Booking button below for booking and follow the instruction in the registration form. If you want to cancel the service, please inform us 24 hour in advance to get refund.


bottom of page