top of page

Dù lượn Trung cấp IPPI SafePro Para 3

Paragliding Intermediate Course - IPPI SafePro Para 3 Standard

  • 17.99 tr VNĐ ($750)
  • Các điểm bay trên toàn quốc

Học nâng cao để tự bay không cần giám sát theo tiêu chuẩn IPPI SafePro Para 3. Khoá học bao gồm 10 buổi học, bạn sẽ được HLV hướng dẫn và kiểm tra các kỹ năng nâng cao về điều khiển dù dưới mặt đất, cất cánh, hạ cánh, các kỹ năng bay chủ động active flying, các kỹ năng xử lý dù nâng cao, tránh các tình huống nguy hiểm, tăng giờ bay và học bay với lực nâng nhẹ (cặp vách và thermal). Khóa học phù hợp với các phi công vừa tốt nghiệp SafePro Para 2, có thời gian bay ít và mong muốn học để bay chủ động, bay tốt hơn, an toàn hơn. Sau khoá học, bạn có thể tự bay một mình một cách an toàn trong các điều kiện phù hợp. Sky Bros có thể hỗ trợ bạn thi lấy chứng chỉ IPPI SafePro Para 3 quốc tế. Học phí không bao gồm thiết bị, đi lại, ăn uống, thi cấp bằng. [English] This is a 10 days course, you will learn and will be checked your skill in: take off, landing, active flying, glider control, avoid dangerous situations, flying with light lift (ridge soaring and thermaling) and increasing airtime with our instructors. The course is suitable for new pilots, who just finished their basic training, pilots who have little airtime, pilots who want to fly more actively, fly better and safer. After the course, you can fly without supervision in moderate condition. Sky Bros can support you to get IPPI SafePro Para 3 License. The fee does not include equipment, transportation, food and drinks, license.


Liên hệ đặt lịch

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem mục Các câu hỏi thường gặp bằng cách click vào nút FAQ ở dưới hoặc liên hệ với chúng tôi. Để đặt lịch, vui lòng đăng ký qua nút Booking ở dưới và làm theo hướng dẫn trong form đăng ký. Để hủy hoặc dời lịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 24h. [English] If you have further questions, please see our FAQ sections via the button bellow or contact us. Please click the Booking button below for booking and follow the instruction in the registration form. If you want to cancel the service, please inform us 24 hour in advance to get refund.


bottom of page