top of page

Trình diễn Dù lượn có động cơ

Paramotor Show

  • Từ 10.000.000 vnd
  • Customer's Place

Bay trình diễn, bay kéo cờ, thả pháo khói, bay đội hình bằng dù lượn có động cơ phục vụ lễ hội, các lễ khai mạc, bế mạc, kỷ niệm, v.v..


Liên hệ đặt lịch

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng xem mục Các câu hỏi thường gặp bằng cách click vào nút FAQ ở dưới hoặc liên hệ với chúng tôi. Để đặt lịch, vui lòng đăng ký qua nút Booking ở dưới và làm theo hướng dẫn trong form đăng ký. Để hủy hoặc dời lịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 24h. [English] If you have further questions, please see our FAQ sections via the button bellow or contact us. Please click the Booking button below for booking and follow the instruction in the registration form. If you want to cancel the service, please inform us 24 hour in advance to get refund.

bottom of page