top of page

SYS'GPS là một alti vario kết hợp GPS với cảm biển G-meter. Phù hợp cho bay thư giãn.

Syride SYS'GPS V3

335,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page