top of page

Với một karabiner dù lượn thông thường, khó có thể mở dưới tải trọng. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, điều này không chỉ hữu ích mà thậm chí có thể cứu mạng sống, ví dụ như khi hạ cánh ở vùng nước chảy hoặc khi gió mạnh. Để giảm sink rate và bảo vệ dù lượn khi hạ cánh trên cây, nên - nếu có thể - nên ngắt kết nối dù bay sau khi mở dù phụ, không chỉ với các hệ thống cứu hộ có thể bảo vệ.

Đặc trưng:

- Khung dây đai hình chữ V, phù hợp với nhiều loại đai dù lượn

- Các khoang riêng biệt ngăn chặn tải trọng ngang

- Được rèn từ Titanal

- Khoảng thời gian thay thế: 8 năm không giới hạn giờ bay, 5 năm cho việc sử dụng dù lượn song song

- PARALOCK chỉ nặng 69 g với tải trọng phá vỡ 2.800 DaN *

- Trọng lượng: 69 g / chiếc.

* 1 DAN (Dekanewton) = 10 Newton ≈ 1 kg

Charly PARALOCK

83,00$Giá

Sản phẩm liên quan