top of page

Carabiner tàu lượn và dù lượn với khóa xoắn thông thường

Đặc trưng:

- Phù hợp với chiều rộng băng từ 25-30 mm, chiều cao bên trong 60 mm

- Rèn từ Titanal, 76 g

- Phá vỡ tải 3.000 daN *

- Phá tải, mở cổng 2.000 daN *

- Tải trọng không biến dạng vĩnh viễn, cổng mở 1.600 daN *

- Tải trọng tối đa cho phép đối với các môn thể thao trên không: 110 daN * mỗi carabiner

* 1 daN (Dekanewton) = 10 N (newton) ≈ 1 kg

Charly Snaplock

20,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page