top of page

SỰ BẮT ĐẦU ĐÚNG

 

Cuối cùng, nó ở đây! Người kế nhiệm xứng đáng cho PICA của chúng tôi trong A-Class. PICA² đã được cải thiện hơn nữa về hành vi cất cánh, độ ổn định và an toàn để không chỉ huấn luyện dù lượn mà còn bay tự do sau đó trở thành niềm vui thuần túy.

Icaro Pica 2

1.850,00$Giá
Màu sắc
  • https://icaro-paragliders.com/en/products/gliders/pica%c2%b2/

Sản phẩm liên quan

bottom of page