top of page

TỰ DO!

XENUS là công cụ hoàn hảo để bước vào thế giới của Freestyle. Dễ dàng thực hiện fly-back và dễ tha thứ giúp bạn dễ dàng tiến bộ một cách an toàn. Với kinh nghiệm của huyền thoại Acro Xandi Meschuh, chúng tôi đã có thể tạo ra một cánh dù Freestyle chuyên dụng vượt qua kiểm định EN-B với tổng trọng lượng dao động từ 65 đến 110 kg.

Icaro Xenus

2.008,00$Giá

Sản phẩm liên quan