top of page

“Một túi dù phụ bên ngoài không được làm phiền phi công, nhưng phải đơn giản để cài đặt và dễ sử dụng”. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng rất ít sản phẩm có sẵn ngày nay đáp ứng được những kỳ vọng này. Đây là lý do tại sao Neo quyết định phát triển túi dù phụ của riêng chúng tôi được sản xuất để sử dụng cho chính chúng tôi.

Neo Container Lite

114,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page