top of page

SYS'Alti là một alti vario với cảm biến G-meter. Phù hợp cho phi công mới.

Syride SYS'Alti V3

197,00$Giá

Sản phẩm liên quan

bottom of page