top of page

SYS'Nav là một alti vario kết hợp GPS với cảm biến G-meter. Thiết bị có các tính năng dẫn đường, airspace. Phù hợp cho thi đấu và bay đường trường.

Syride SYS'Nav V3

$374.00Giá

Sản phẩm liên quan